Logo Gminy Brzeg Dolny
Powróć do: Perspektywa 2007-2013

Urban Spaces – Podnoszenie atrakcyjności i jakości środowiska miejskiego

Nazwa zadania: Urban Spaces – Enhancing the attractiveness and quality of the Urban enviorment (Urban Spaces – Podnoszenie atrakcyjności i jakości środowiska miejskiego).

Data rozpoczęcia: I kwartał 2008

Koszt całkowity:  2,4 mln Euro

Program: Program dla Europy Środkowej

Montaż finansowy:
Wartość całkowita zadania: 2,4 mln Euro; w tym Gmina Brzeg Dolny: 170 300 Euro. Wartość dofinansowania 144 755 Euro (85%); wkład własny: 25 545 Euro (15%).

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu dla Europy Środkowej.

Priorytet 4: Podniesienie konkurencyjności oraz atrakcyjności regionów i miast.

Obszar interwencji: Rozwój wieloośrodkowych systemów osiedlenia i terytorialnej współpracy.

Opis:
Projekt został zatwierdzony przez Komitet Monitorujący programu Europa Środkowa w dniu 23 lipca 2008r. Projekt Urban Spaces dotyczył podnoszenia atrakcyjności i jakości środowiska miejskiego, czyli jak włączyć lub zagospodarować tereny miejskie dotychczas niewykorzystane lub zniszczone. W projekcie uczestniczyło 13 organizacji z 8 krajów, różnego typu: uniwersytety, centra rozwoju regionalnego, organizacje pozarządowe i gminy z takich państw jak: Polska, Słowacja, Czechy, Austria, Niemcy, Słowenia, Włochy oraz Węgry. Z Polski, oprócz Brzegu Dolnego, w projekcie dodatkowo uczestniczyła Gmina Miasta Sopot.

Partnerzy projektu:

 • REC Slovensko (Partner wiodący, Słowacja),
 • Ekopolis Foundation (Słowacja),
 • Nadace Partnerstvi (Czechy),
 • Gmina Brno (Czechy),
 • Gmina Miasta Sopotu (Polska),
 • Gmina Nagykallo (Węgry),
 • Vienna Technical University (Austria),
 • ORA Slovenia (Słowenia),
 • Fachhochschule Erfurt (Niemcy),
 • Legambiente Lombardia Onlus (Włochy),
 • RiSSC (Włochy),
 • La.Mo.Ro (Włochy).

Okres realizacji: listopad 2008 – listopad 2011.

 

20150716_1024x683px_Wizualizacja-3 
20150716_1024x768px_Wizualizacja-1