Logo Gminy Brzeg Dolny

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Ossolińskiego i Alei Jerozolimskich w Brzegu Dolnym

logo_120_WFOSiGW Nazwa zadania: „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Ossolińskiego i Alei Jerozolimskich w Brzegu Dolnym”

Wartość projektu: 600 252,30 zł
Dofinansowanie WFOŚiGW: 463 000,00 zł w tym
Dotacja: 116 000,00 PLN
Pożyczka: 347 000,0 PLN

Data rozpoczęcia: II kwartał  2017

Data zakończenia: październik 2017 r.

Koszt całkowity: 600 252,30 PLN

Program: WFOŚiGW

Montaż finansowy:
Dofinansowanie z WFOŚiGW – w tym

Dotacja 116 000,00 PLN

Pożyczka 347 000,0 PLN
Budżet Gminy Brzeg Dolny – 137 252,3 PLN

Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Piorytet: OW – Ochrona wód

Opis: W ramach projektu „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Ossolińskiego i Alei Jerozolimskich w Brzegu Dolnym” w rejonie w/w ulic została wybudowana kanalizacja sanitarna o większym przekroju – Dy400, która ma na celu odciążyć istniejącą sieć oraz odprowadzić ścieki sanitarne z części północnej Osiedla Warzyńskiego w Brzegu Dolnym oraz ze wsi  Pysząca, Grodzanów, Pogalewo Małe, Pogalewo Wielkie.

Zakres przedsięwzięcia objął budowę rurociągu kanalizacji sanitarnej PCV Dy400 mm o łącznej długości 671 mb.