Logo Gminy Brzeg Dolny

Młodzież Zapobiega Pożarom

22 marca w auli w Liceum Ogólnokształcącego im. J.M. Ossolińskiego odbył się Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej pod hasłem ,,Młodzież Zapobiega Pożarom”. Był to etap gminny.

Turniej jest adresowany do młodzieży zainteresowanej bezpieczeństwem i ochroną przeciwpożarową. Przeprowadzany jest od szczebla lokalnego do ogólnopolskiego w trzech grupach wiekowych. Rywalizacja jest przeprowadzana w formie testu pisemnego, zadań praktycznych i finału ustnego.

Ze względu na tematykę uczestnicy turnieju muszą wykazać się umiejętnościami praktycznymi, takimi jak udzielanie pierwszej pomocy czy podstawy gaszenia pożarów, a także wiedzą z zakresu chemii, fizyki, ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa, historii czy ekologii. W szczególności wykazywać muszą umiejętności racjonalnego zachowania się w sytuacji niestandardowej i stresującej oraz znajomości sprzętu strażackiego i jego zastosowania.

Również w Brzegu Dolnym uczestnicy startowali w 3 kategoriach wiekowych: klasy 1-4, klasy 5-8, szkoły ponadpodstawowe. Zwycięzcy z najwyższą ilością uzyskanych punktów przeszli do etapu powiatowego, który 27 marca odbędzie się w Starostwie Powiatowym w Wołowie.

Wyniki etapu gminnego:

Klasy 1-4
1 miejsce – 46 pkt Filip Kaczor
2 miejsce – 41 pkt Maja Ostrowska
3 miejsce – 25 pkt Aleksander Twaróg

Klasy 5-8
1 miejsce – 49 pkt Aniela Miodek
2 miejsce – 40 pkt  Mykola Zastavski
3 miejsce – 37 pkt  Jan Adamczyk

Szkoły ponadpodstawowe
1 miejsce – 84 pkt Małgorzatą Wielowska
2 miejsce – 81 pkt Wiktor Wolski
3 miejsce – 74 pkt Wojtek Przychodny

Komitet organizacyjny pragnie podziękować wszystkim zaangażowanym w pomoc w przygotowaniu turnieju. Podziękowania należą się również dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. J.M. Ossolińskiego Aleksandrze Cholajdzie-Miłkowskiej za udostępnienie auli, zastępcy burmistrza Brzegu Dolnego Arturowi Michałkowi za przekazanie upominków oraz zarządowi PCC Rokita za dofinansowanie nagród.

Katarzyna Mrozek

Galeria zdjęć

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności