Logo Gminy Brzeg Dolny
Powróć do: Władze

Skarbnik

Skarbnik Gminy Brzeg Dolny Anna Gawarecka-Siewruk
Tel. 71 319-51-17
e-mail: um@brzegdolny.pl

Anna Gawarecka-Siewruk 

Wykształcenie wyższe ekonomiczne, ukończone dzienne studia na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu na wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym. Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu audytu wewnętrznego, finansów publicznych oraz rachunkowości budżetowej. Zatrudnienie w UM od 17 czerwca 2002 roku, od 2004 audytor wewnętrzny, od 2005 roku zastępca skarbnika gminy, natomiast od 28 stycznia 2019 r. skarbnik gminy.