Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Niedziela, 21 lipca 2024
Imieniny: Andrzej, Wiktor, Daniel
pochmurno
28°C

Honorowi Obywatele

Josef Michael Samol

26 listopada 1997 roku Rada Miejska na wniosek Komisji Oświaty jednomyślnie podjęła uchwałę, aby tytuł Honorowego Obywatela Brzegu Dolnego nadać Josefowi Michaelowi Samolowi, dzięki któremu przyjaźń pomiędzy młodzieżą polską a niemiecką rozwija się i przynosi owoce, równocześnie zbliżając do siebie miasta Brzeg Dolny, Wedemark, Rottenburg i Barsinghausen.

Taką decyzję Rada Miejska Brzegu Dolnego podjęła po raz pierwszy w swojej historii.

W uzasadnieniu do uchwały napisano:

„Rada Miejska w Brzegu Dolnym nadając Panu Honorowe Obywatelstwo, dziękuje za myślenie o człowieku jako wartości ponadnarodowej, za umacnianie pojednania i współpracy polsko – niemieckiej oraz wspólnoty europejskiej, za troskę o nasze miasto, za działanie na rzecz młodego pokolenia ponad działaniami historycznymi”.

W tym dniu Josef Michael Samol nie mógł przyjąć nadanego mu tytułu. Wręczono go 13 marca 1998 roku podczas uroczystej Sesji Rady Miejskiej, w której wzięli udział: Konsul Generalny Niemiec w Polsce dr Rolanda Kliesow, wicekurator Wydziału Oświaty Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Włodzimierz Patalas, Zarząd Miejski, radni oraz dyrektorzy dolnobrzeskich szkół.

Herb miasta wraz z pamiątkową tablicą Josefowi Michaelowi Samolowi wręczył Przewodniczący Rady Miejskiej Brzegu Dolnego Zbigniew Skorupa.
Nadanie tego tytułu Josefowi Michaelowi Samolowi jest wyrazem wielkiego szacunku i uznania dla człowieka, który swoje serce i pracę włożył na rzecz porozumienia polsko – niemieckiego oraz pojednania między narodami polskim i niemieckim.

Legitymację Honorowego Obywatela Brzegu Dolnego z numerem 1 Josef Michael Samol otrzymał 15 kwietnia 2002 roku.

Prof. Leon Kieres

10 września 2002 roku odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej, podczas której po raz drugi wręczono tytuł Honorowego Obywatela Brzegu Dolnego.

Na uroczystość w nowej sali sesyjnej w Urzędzie Miejskim przybyli oprócz radnych i gościa honorowego prof. Leona Kieresa, także przedstawiciele okolicznych gmin i powiatu wołowskiego. Z Barsinghausen do Brzegu Dolnego przyjechał Josef Michael Samol – pierwszy Honorowy Obywatel Brzegu Dolnego.

Po przywitaniu gości i przyjęciu porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Połozowski przedstawił sylwetkę profesora Leona Kieresa i jego działalność samorządową. Burmistrz Aleksander Marek Skorupa przedstawił współpracę Zarządu Miasta i radnych z profesorem Leonem Kieresem na przestrzeni 12 lat. Prof. Leon Kieres otrzymał z rąk Przewodniczącego Rady Miejskiej Andrzeja Połozowskiego uchwałę o nadaniu Honorowego Obywatelstwa oraz legitymację z numerem 2, dyplom i herb Brzegu Dolnego.

Profesora Leona Kieresa Rada Miejska w Brzegu Dolnym uhonorowała za:
– twórczy i znaczący wkład w budowę samorządności na szczeblu wojewódzkim i lokalnym w latach 1990 -1998;
– bezinteresowną pomoc prawną dla Społecznego Komitetu Telefonizacji w naszej gminie;
– stworzenie systemu wspierania inwestycji realizowanych przez samorządy lokalne dzięki czemu możliwe było pełne zwodociągowanie naszej gminy oraz wybudowanie wspólnie z Kuratorium Oświaty nowoczesnego Liceum Ogólnokształcącego;
– pomoc w negocjacjach z wojewodą wrocławskim w sprawach przejęcia do prowadzenia przez gminę szpitala oraz dotacji na budowę przychodni zdrowia w Brzegu Dolnym;
– wsparcie finansowania odbudowy cennego zabytku jakim jest Kościół w Godzięcinie;
oraz za to, że zawsze Pan Profesor był obecny w trudnych (powódź 1997 roku) oraz doniosłych momentach (wbudowanie kamienia węgielnego pod Liceum Ogólnokształcące, zakończeniu budowy domu dla powodzian, dożynki wojewódzkie, czy wyświęcenie Kościoła w Godzięcinie) historii naszego miasta.

Prezydent Lech Wałęsa

23 czerwca 2005 roku prezydent RP i legendarny działach NSZZ „Solidarność” Lech Wałęsa odebrał z rąk przewodniczącego Rady Miejskiej Andrzeja Połozowskiego i burmistrza Brzegu Dolnego Aleksandra Marka Skorupy tytuł Honorowego Obywatela Brzegu Dolnego. Rada Miejska w Brzegu Dolnym nadając Prezydentowi Lechowi Wałęsie honorowe obywatelstwo, dziękowała za:
– ochronę dziedzictwa narodowego oraz tradycji niepodległościowej i solidarnościowej;
– prowadzenie badań i studiów nad najnowszymi dziejami Polski, a w szczególności nad ruchami społecznymi i partiami politycznymi oraz ich programami i działalnością;
– wspieranie procesów decentralizacji państwa i rozwoju samorządności lokalnej;
– kontynuację reform zainspirowanych działalnością „Solidarności”;
– upowszechnianie zasad moralnych w polityce i działalności publicznej, a także ocenę
realizacji tych zasad;
– popularyzację dobrego obrazu Polski i Polaków poza granicami kraju.

Oprócz uchwały Prezydent Wałęsa otrzymał od władz miejskich pamiątkowy herb Brzegu Dolnego oraz legitymację Honorowego Obywatela Brzegu Dolnego z numerem 4. W swoim przemówieniu prezydent Lech Wałęsa podziękował radnym oraz mieszkańcom naszego miasta za uhonorowanie go tym tytułem. Głównym wątkiem jego przemówienia było powstanie przed 25 laty NSZZ „Solidarność” oraz przyczyny, które doprowadziły do odzyskania przez Polskę wolności w 1989 roku, obalenia komunizmu w Europie Środkowo-Wschodniej oraz budowania samorządności lokalnej. Na uroczystość przybyli także Honorowi Obywatele naszego miasta – prof. Leon Kieres i Josef Michael Samol.

Przed przyjazdem prezydenta na scenie Dolnobrzeskiego Ośrodka Kultury wystąpił poeta i pieśniarz Roman Kołakowski wraz z aktorami z teatru „Kwadrat” w programie „Dzieci Solidarności”. Telewizja Miejska Brzeg Dolny pokazała film „25 lat rokickiej Solidarności” przygotowany specjalnie na tę okazję. Wizyta prezydenta Lecha Wałęsy była zwieńczeniem dolnobrzeskich obchodów 25-lecia powstania „Solidarności” oraz 15-lecia Samorządu Terytorialnego.

Premier Tadeusz Mazowiecki

22 października 2013 roku Rada Miejska Brzegu Dolnego podjęła uchwałę nr XXXII/231/13 w sprawie nadania tytułu Honorowy Obywatel Brzegu Dolnego Panu Premierowi Tadeuszowi Mazowieckiemu. Rada Miejska podziękowała w ten sposób za:
– wybitny wkład w budowanie wolnej i niepodległej Polski,
– propagowanie pokojowej drogi do demokracji,
– podjęcie trudu przemian ustrojowych,
– przeprowadzenie i zainicjowanie jednej z największych reform administracji publicznej przywracającej Polsce samorząd,
– wkład w walce o wolność, samorządność i równość.

Historyczne zasługi Pana Tadeusza Mazowieckiego, jako patrona polskiej demokracji i propagatora pokojowej drogi do niej, są powszechnie znane i cenione nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Jako członek opozycji w czasach PRL-u znacząco przyczynił się do upadku systemu komunistycznego. Był jednym z tych, dzięki którym uwierzyliśmy, że jako obywatele mamy coś do powiedzenia i wspólnie możemy przeciwstawić się systemowi totalitarnemu. Jego aktywność i postawa w tamtych czasach godna jest najwyższego szacunku i może być stawiana wszystkim za wzór do naśladowania.

Jako pierwszy premier niepodległej i wolnej Polski, Tadeusz Mazowiecki miał odwagę podjąć się trudnej przemiany ustrojowej. W tych ciężkich czasach wykazał się mądrością i dalekowzrocznością. Zainicjował i przeprowadził jedną z najważniejszych i chyba najbardziej udaną reformę administracji publicznej, przywracając Polsce samorząd, a co za tym idzie, ważny element budowania tożsamości lokalnej. Inicjator pierwszych wolnych wyborów, gorący obrońca praw człowieka, walczący o ideały wolności, samorządności i równości.

Wartości przyświecające działaniom premiera Tadeusza Mazowieckiego zawsze bliskie były mieszkańcom Brzegu Dolnego, a dzięki przemianom zapoczątkowanym przez Pana Premiera, a zwłaszcza wprowadzeniu idei subsydiarności i rozwojowi samorządności w Polsce, w Brzegu Dolnym, podobnie jak w setkach innych polskich gmin, udało się uwolnić energię lokalnych społeczności.

Zmiany ustrojowe wprowadzone przez Tadeusza Mazowieckiego rozpoczęły nową erę aktywności samorządowej, której efekty obserwujemy dzisiaj każdego dnia. Tak jak przez ostatnie 25 lat zmieniła się cała Polska, tak też za sprawą samorządu – pozytywnie zmienił się Brzeg Dolny.

Nadanie tytułu Honorowego Obywatela Brzegu Dolnego Premierowi Tadeuszowi Mazowieckiemu to wyraz wdzięczności za Jego nieoceniony wkład w walce o wolności i swobody obywatelskie oraz zasługi Pana Premiera w budowaniu wolnego i niepodległego Państwa Polskiego oraz silnej lokalnej samorządności.

Tadeusz Mazowiecki zmarł 28 października 2013 roku w Warszawie. Tego dnia miał odebrać tytuł Honorowego Obywatela Brzegu Dolnego w obecności Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego.

Prezydent podczas uroczystości w Urzędzie Miejskim w Brzegu Dolnym wspominał zmarłego Premiera, jako człowieka mądrego i wielkiej odwagi.

- Uchwała o przyznaniu Honorowego Obywatelstwa Brzegu Dolnego to miał być najpiękniejszy prezent od nas wszystkich w dniu Jego imienin. Czasami się grzeszy chęcią zrobienia tak dużo i przeżycia tego za głęboko. Wymarzyłem sobie, że stąd, z tej sali razem złożymy życzenia w dniu imienin Tadeusza Mazowieckiego. Tak było umówione. Chciałem razem z państwem zadzwonić i poinformować o tej triadzie wydarzeń, złożyć życzenia z podziękowaniami za to wszystko, co w Polsce za Jego przyczyną się działo i dzieje prawie 25 lat - powiedział Bronisław Komorowski.

Ks. prałat Jan Kwasik

Uchwałą  nr VIII/15  z dnia 20 maja 2015 roku  Rada Miejska w Brzegu Dolnym nadała tytuł Honorowego Obywatela Brzegu Dolnego Księdzu Prałatowi Janowi Kwasikowi.

Rada Miejska w Brzegu Dolnym nadając Księdzu Prałatowi Honorowe Obywatelstwo, dziękuje za:

- pasterską posługę, oddanie i zaangażowanie w życie społeczności lokalnej,
- wkład w budowę kościoła pw. Chrystusa Króla, będącego przykładem współpracy w dążeniu do wspólnego celu,
- współudział w tworzeniu oraz wspieranie działań Stowarzyszenia Darczyńców Szpitalnych,
- stworzenie działaczom „Solidarności” możliwości działania na rzecz demokracji i poszanowania praw człowieka,
- wspieranie działań zmierzających do odzyskania wolności, niepodległości i  samorządności lokalnej,
- duchowe wsparcie i materialną pomoc rodzinom działaczy opozycji  prześladowanych i więzionych w stanie wojennym,
- zaangażowanie w działalność charytatywną i niesienie pomocy potrzebującym,
- dbałość o wychowanie młodego pokolenia w oparciu o zasady moralne uznawane i głoszone przez kościół,
- nawoływanie do szacunku i pokory wobec drugiego człowieka.

Uroczystość wręczenia tytułu Honorowego Obywatela  Brzegu Dolnego odbyła się 14 czerwca podczas uroczystej mszy św. będącej również jubileuszem 60-lecia święceń kapłańskich ks. prałata Jana Kwasika.

 

 

Ksiądz prałat Jan Kwasik, obecnie emerytowany proboszcz parafii pw. Chrystusa Króla, urodził się 27 lutego 1932 roku we wsi Kukizów, w powiecie lwowskim, w Archidiecezji Lwowskiej. Mały Jan, wraz z czwórką rodzeństwa, wychowywał się w atmosferze ciepła rodzinnego, pracy i modlitwy. Po wojnie w 1945 roku  ksiądz Jan trafił na ziemie odzyskane, na Śląsk Opolski, do miejscowości Korfantów. Został uczniem gimnazjum, a później liceum w Opolu. Po maturze wstąpił do Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego we Wrocławiu. Pięć lat później 19 czerwca 1955 roku przyjął święcenia kapłańskie, a pół roku później – 6 grudnia trafił do pierwszej swojej parafii Ligoty Książęcej. Jego zadaniem była odbudowa zniszczonego kościoła.

Dwanaście lat później zmienił parafię. W 1967 roku przybył do Brzegu Dolnego do parafii Wszystkich Świętych. Najważniejsze zadanie, które stanęło przed nim to budowa w latach osiemdziesiątych nowego kościoła pw. Chrystusa Króla.

Uroczystość konsekracji  kościoła odbyła się 11 listopada 1984 roku  z udziałem ś.p. księdza Prymasa Józefa Glempa  i  parafian z całego Dolnego Śląska.
Ksiądz prałat Jan Kwasik był proboszczem parafii pw. Chrystusa Króla  przez 38 lat.

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.