Logo Gminy Brzeg Dolny
Powróć do: Gmina Brzeg Dolny

Miasta Partnerskie

STOWARZYSZENIE MIAST PARTNERSKICH I EUROPEJSKICH KONTAKTÓW BRZEGU DOLNEGO
ul. Kolejowa 29, 56-120 Brzeg Dolny
tel.: 71/319 51 17,  faks: 71/ 319 56 83
e-mail: um@brzegdolny.pl

Aktywność samorządu lokalnego oraz mieszkańców Brzegu Dolnego znajduje odbicie we współpracy zagranicznej. Widać to na przykładzie kontaktów z miastami o podobnej jak nasza strukturze i wielkości, zarówno w Europie Zachodniej, jak i Wschodniej. W roku 2001 gmina podpisała umowę partnerską z niemieckim miastem Barsinghausen, a dwa lata później z francuskim Mont-Saint-Aignan.

W roku 2005 do grona miast partnerskich dołączyły ukraiński Kowel i rosyjski Czerniachowsk. W 2022 roku Gmina Brzeg Dolny zawiesiła jednak współpracę z położonym w obwodzie królewieckim Czerniachowskiem, potępiając w ten sposób zbrojny atak Federacji Rosyjskiej na niepodległą Ukrainę.

W Brzegu Dolnym na wzór działających w Barsinghausen i Mont-Saint-Aignan Stowarzyszeń Europejskich, powstało Stowarzyszenie Miast Partnerskich i Europejskich Kontaktów Brzegu Dolnego, którego zadaniem jest rozwijanie i koordynacja kontaktów i współpracy na poziomie miast.

Istotą współpracy jest m.in.:
– wymiana mieszkańców w dziedzinie sportu, oświaty i kultury,
– rozwój i upowszechnianie współpracy młodzieży i dorosłych,
– wspieranie porozumienia pomiędzy narodami dla integracji europejskiej.