Logo Gminy Brzeg Dolny
Powróć do: Miasta Partnerskie

Kowel

herb_Kovel 
Kowel (Ukraina)
Położenie 51° 22’ N 24° 43’ E
kovelrada.gov.ua
Powierzchnia: 47,3 km2
Liczba ludności: 62 900

Kowel to jedno z najstarszych miast Zachodniej Ukrainy. Wykopaliska archeologiczne dowodzą, że początki osadnictwa w okolicach dzisiejszego Kowla można datować na epokę brązu. W 1518 r. król polski Zygmunt I Stary zezwolił Kniaziowi Sanguszce utworzyć ze wsi miasto Kowel i nadał mu prawa magdeburskie. Od tego momentu Kowel stał się miejscem targów i jarmarków. Po rozbiorach Polski Kowel znalazł się w zaborze rosyjskim. Burzliwy rozwój ekonomiczny miasta przypada na drugą połowę XIX stulecia, czemu sprzyjało powstanie szlaków komunikacyjnych Kijów- Kowel-Chełm-Lublin. Kowel stał się wtedy jednym z ważniejszych miast Wołynia.

W okresie międzywojennym Kowel znajdował się w granicach Polski. W czasie II wojny światowej miasto zostało zrujnowane. Po wyzwoleniu szybko zaczęło się odbudowywać. Kowel leży na głównej drodze między Warszawą a Kijowem, w samym centrum Wołynia. Jest ważnym centrum transportowym Wołynia, potężnym ośrodkiem przemysłowym oraz ośrodkiem kultury, nauki i sportu.

Kowel posiada wiele ciekawych zabytków, a także siedem prawosławnych cerkwi i kościół rzymsko-katolicki. Ponadto znajduje się tu sanatorium profilaktyczne, sanatorium Matki i Dziecka. W mieście dominuje przemysł maszynowy budownictwa inżynieryjnego, transportowy, spożywczy.

Podpisanie partnerstwa nastąpiło 12 czerwca 2005 roku podczas XXVII sesji Rady Miejskiej. Miesiąc później – 3 lipca – umowa została ratyfikowana przez Radę Miejską Kowla.