Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Niedziela, 21 lipca 2024
Imieniny: Andrzej, Wiktor, Daniel
pochmurno
28°C
Powróć do: Dostępność

Informacja o zakresie działalności Urzędu – tekst odczytywalny maszynowo

Urząd Miejski w Brzegu Dolnym

Urząd Miejski w Brzegu Dolnym jest jednostką budżetową, przy pomocy której Burmistrz Brzegu Dolnego realizuje zadania własne gminy określone ustawami, statutem gminy, uchwałami Rady Miejskiej oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.
Siedzibą Urzędu jest miasto Brzeg Dolny.
Urzędem kieruje Burmistrz Brzegu Dolnego.
Strukturę organizacyjną Urzędu Miejskiego stanowią:
Kierownictwo Urzędu:
 • Burmistrz,
 • Zastępca Burmistrza,
 • Sekretarz Gminy,
 • Skarbnik Gminy
oraz Wydziały Urzędu, Referaty, Biura i Samodzielne Stanowiska.

Siedziba Urzędu

Główna siedziba znajduje się przy ul. Kolejowej 29 w Brzegu Dolnym. Urząd zlokalizowany jest w dwóch budynkach. W budynku głównym znajduje się:
 • Sekretariat Burmistrza i Sekretarza,
 • ­Referat do spraw Obsługi Kancelaryjnej,
 • ­Biuro Rady Miejskiej,
 • ­Stanowisko do spraw Działalności Gospodarczej,
 • ­Stanowisko do spraw Archiwum Zakładowego,
 • ­Pełnomocnik do spraw Ochrony Informacji Niejawnych,
 • ­Radca Prawny.
W drugim budynku przy ul. Kolejowej 29A znajdują się:
 • Zastępca Burmistrza,
 • Skarbnik Gminy, Zastępca Skarbnika,
 • Wydział Finansowy i Budżetu,
 • Referat Księgowości,
 • Referat Podatków Lokalnych,
 • Referat Obsługi Oświaty,
 • Wydział Oświaty, Kultury i Sportu,
 • ­Referat do spraw Oświaty, Kultury i Sportu,
 • ­Referat Promocji i Informacji,
 • ­Stanowisko do spraw Pożytku Publicznego,
 • ­Stanowisko do spraw Współpracy Międzynarodowej,
 • ­Wydział Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej,
 • ­Referat Infrastruktury Technicznej,
 • ­Referat Gospodarki Komunalnej,
 • ­Referat Architektury i Urbanistyki,
 • ­Referat do spraw Funduszy Europejskich,
 • ­Stanowisko do spraw Zamówień Publicznych,
 • ­Stanowisko do spraw Ochrony Środowiska,
 • ­Wydział Rolnictwa i Zasobów Gminnych,
 • ­Referat Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa,
 • ­Referat Zasobów Mieszkaniowych,
 • ­Wydział Spraw Obywatelskich i Administracyjnych,
 • ­Referat do spraw Dowodów Osobistych i Ewidencji Ludności,
 • ­Referat do spraw Informatyzacji,
 • ­Stanowisko do spraw Kadr,
 • ­Biuro Kontroli Wewnętrznej i Audytu,
 • ­Urząd Stanu Cywilnego,
 • ­Biuro Bezpieczeństwa.

Godziny pracy Urzędu

Urząd jest otwarty od poniedziałku do piątku w godzinach:
 • ­w poniedziałek od 7.30 do 17.00,
 • ­we wtorek, środę i czwartek od 7.30 do 15.30,
 • ­w piątek od 7.30 do 14.00.

Sprawy, które można załatwić w Urzędzie

W Urzędzie możesz załatwić między innymi sprawy związane z:
 • ­zameldowaniem i wymeldowaniem,
 • ­wyrobieniem dowodu osobistego,
 • ­otrzymaniem aktu urodzenia, zgonu, małżeństwa,
 • ­wstąpieniem w związek małżeński i ślubem cywilnym,
 • ­podatkami, opłatami lokalnymi i innymi należnościami,
 • ­gospodarowaniem odpadami komunalnymi i opłatami z tego tytułu,
 • ­działalnością gospodarczą,
 • ­potwierdzeniem profilu zaufanego,
 • ­uzyskaniem zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
 • ­uzyskaniem zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów,
 • ­dofinansowaniem kosztów poniesionych przez pracodawców w związku z kształceniem młodocianych pracowników,
 • ­pomocą materialną o charakterze socjalnym dla uczniów,
 • ­wypisem i wyrysem z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego,
 • ­uzyskaniem decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych,
 • ­ustaleniem numeru porządkowego,
 • ­zatwierdzeniem podziału nieruchomości.

Inne zadania wykonywane przez Urząd

Urząd wykonuje też inne zadania między innymi:
 • ­obsługuje wybory bezpośrednie stosownie do obowiązujących przepisów,
 • ­zajmuje się gospodarką komunalną,
 • ­koordynuje działania w sytuacjach kryzysowych,
 • ­nadzoruje utrzymanie czystości i zieleni,
 • ­zajmuje się bieżącym utrzymaniem dróg i chodników,
 • zajmuje się sprawami bezdomnych zwierząt,
 • ­gospodaruje mieszkaniowym zasobem gminy,
 • ­realizuje inwestycje miejskie,
 • ­wyposaża grunty gminne w urządzenia komunalne oraz niezbędne sieci uzbrojenia terenu,
 • ­zajmuje się ochroną zabytków,
 • ­prowadzi rejestr wyborców,
 • ­przyznaje nagrody i stypendia za osiągnięcia uczniów,
 • ­współpracuje z organizacjami pozarządowymi oraz pozostałymi organizacjami pożytku publicznego.

Załatwianie spraw w Urzędzie

 1. Możesz napisać pismo i wysłać na adres: Urząd Miejski w Brzegu Dolnym, ul. Kolejowa 29, 56-120 Brzeg Dolny,
 2. Możesz napisać pismo i przynieść do Biura Obsługi Klienta,
 3. Możesz napisać wiadomość i wysłać na adres e-mail: um@brzegdolny.pl,
 4. Możesz napisać pismo i wysłać za pomocą platformy ePUAP. Adres skrzynki podawczej Urzędu na platformie ePUAP: /UM_Brzeg_Dolny/skrytka,
 5. Możesz wysłać faks pod numer 71 319 56 83,
 6. Możesz zadzwonić na numer 71 319 51 17,
 7. Możesz przyjść do Urzędu osobiście.

Parking:

Przy Urzędzie jest bezpłatny, ogólnodostępny parking z wyznaczonym miejscem dla osób niepełnosprawnych.

Dostosowania dla osób z niepełnosprawnością

Opis dostępności poszczególnych budynków znajduję się w deklaracji dostępności.
DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.