Logo Gminy Brzeg Dolny

Rok Dziennego Domu Senior+

We wtorkowe południe, 6 lutego w DDS+ pensjonariusze, pracownicy oraz zaproszeni goście zebrali się, aby świętować pierwszą rocznicę działalności. Gości powitali seniorzy pani Teresa i pan Ryszard, dyrektor GOPS-u Beata Sokolska oraz kierownik DDS+ Anna Judzińska. 

Pani Teresa i pan Ryszard w imieniu seniorów podziękowali za miejsce, w którym mogą spotykać się z innymi i rozwijać swoje pasje. Podziękowali również osobom, które przyczyniły się do powstania tego miejsca. Następnie głos zabrał burmistrz Paweł Pirek.

– Gmina jest jednostką, która służy zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców. Potrzeby opiekuńcze to nie tylko te, które obejmują dzieci, ale też opieka, troska i organizowanie czasu dla seniorów. Na początku obawialiśmy się, czy ten projekt zyska aprobatę społeczną, czy znajdą się chętni, którzy będą chcieli spędzać tu czas. Okazało się, że tak i jest to jak najbardziej trafiona inwestycja, która spełnia oczekiwania seniorów i cieszy się sympatią. Świadczy to o tym, że seniorzy faktycznie potrzebowali takiego miejsca – mówił burmistrz. Podziękował pracownikom placówki za zaangażowanie i seniorom za trud wychowania swoich dzieci i wnuków oraz za to, co zrobili dla miasta podczas swojej aktywności zawodowej. Później głos zabrał zastępca burmistrza.

– Bardzo serdecznie dziękuję wam za tworzenie miejsca spotkań ludzi. Często jesteśmy samotni i takie miejsce, gdzie możemy spotkać się z drugim człowiekiem, wspólnie spędzić czas, porozmawiać, podzielić się troskami, radościami i kłopotami, jest ważne. Nie byłoby tego wszystkiego, gdyby nie atmosfera, którą tworzycie. My jako gmina zbudowaliśmy mury, ale atmosferę tworzą ludzie i za to bardzo dziękuję – mówił Artur Michałek. 

W części artystycznej seniorzy wystawili przedstawienie na podstawie wiersza Juliana Tuwima „Rzepka”. Zgromadzeni dobrze się bawili, oglądając występ seniorów. Po przedstawieniu był czas na tort oraz pamiątkowe zdjęcie.

Martyna Kłak

Galeria zdjęć

Rok Dziennego Domu Senior+ 11 Rok Dziennego Domu Senior+ 10 Rok Dziennego Domu Senior+ 9 Rok Dziennego Domu Senior+ 8 Rok Dziennego Domu Senior+ 7 Rok Dziennego Domu Senior+ 6 Rok Dziennego Domu Senior+ 5 Rok Dziennego Domu Senior+ 4 Rok Dziennego Domu Senior+ 3 Rok Dziennego Domu Senior+ 2 Rok Dziennego Domu Senior+ 1
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności