Logo Gminy Brzeg Dolny

Projekt NiCE prezentowany na konferencjach w Koszycach (Słowacja) i we Wrocławiu

W dniach 6-7 marca zaangażowane w realizację projektu NICE przedstawicielki Urzędu Miejskiego w Brzegu Dolnym wzięły udział w warsztatach think tank oraz wizycie studyjnej na Słowacji. Towarzyszyła im Agata Chwiszczuk z LGD Kraina Łęgów Odrzańskich, która od 20 lat zajmuje się działaniami promującymi zrównoważony rozwój na terenach wiejskich.

Głównym tematem spotkania były działania organizacji, samorządów, jednostek naukowych wspierające transformację gospodarki w kierunku obiegu zamkniętego, jak również promocja stylu życia opartego o ekonomię cyrkularną. Dzięki punktom widzenia z różnych krajów europejskich (około 40 przedstawicieli uczestniczących w sesjach hybrydowych m.in. z Polski, Słowacji, Czech, Węgier, Słowenii, Niemiec, Austrii, Włoch) przedstawiono różne rozwiązania w środowiskach lokalnych, ukazujące praktyczne działania pomagające w zielonej transformacji. Wspólnie omawiano również kryteria lokalne, dzięki którym można skutecznie wprowadzać cyrkularną konsumpcję do centrów miast.

Nasza gmina również podjęła kroki, by ułatwić zrównoważony styl życia swoim mieszańcom- dzięki uczestnictwu w projekcie NiCE w ramach programu Interreg Europa Środkowa już niebawem rozpocznie się remont lokalu, który stanie się centrum edukacyjnym promującym idee zero waste.

Nasza inicjatywa została dostrzeżona również przez Dział Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, który wskazał projekt NiCE jako jeden z najciekawszych i najbardziej inspirujących na Dolnym Śląsku.

O swojej codziennej pracy nad przedsięwzięciami realizowanymi w partnerstwie międzynarodowym opowiedział Daniel Luchowski –Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury Technicznej. Wraz z innymi prelegentami starał się się zachęcić uczestników konferencji do włączenia się w realizację projektów Interreg, poprzez ukazanie konkretnych korzyści i rezultatów - zarówno tych inwestycyjnych, jak i związanych ze zmianami w naszym sposobie myślenia i codziennych wyborach konsumenckich.

Katarzyna Dorosz

Galeria zdjęć

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności