Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Niedziela, 16 czerwca 2024
Imieniny: Alina, Aneta, Justyna
pochmurno
18°C

II Sesja Rady Miejskiej 

Dolnobrzescy radni spotkali się w poniedziałek 27 maja podczas II Sesji Rady Miejskiej.  W trakcie podjęto pierwsze decyzje w sprawach istotnych dla dalszego rozwoju oraz funkcjonowania gminy. Podczas II Sesji Rady Miejskiej IX kadencji zaświadczenie o wyborze otrzymał oraz złożył ślubowanie nieobecny na poprzednim posiedzeniu radny Piotr Bolkowski. Tym samym dołączył do grona radnych Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym na lata 2024-2029.

Radni w pełnym składzie 14 osób w wyborach tajnych, jednogłośnie na wiceprzewodniczącą rady wybrali Annę Michalską. Następnie przyjęli projekty uchwał w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miejskiej oraz ustalili wysokość wynagrodzenia burmistrza. 

W Komisji Rewizyjnej pracować będą: Rafał Jastrzębski – przewodniczący oraz Martyna Owczarz i Marcin Tokarz – członkowie. Komisja rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu gminy i występuje z wnioskiem do rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium burmistrzowi. 

Do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji powołani zostali: Ewa Rycerz – przewodnicząca oraz Krzysztof Kasianczuk, Eugeniusz Skorupka, Krzysztof Strzałkowski – członkowie. Komisja skarg, wniosków i petycji rozpatruje skargi na działania burmistrza i gminnych jednostek organizacyjnych, a także wnioski oraz petycje składane przez obywateli. 

W Komisji Budżetu i Gospodarki obradować będą:  Maria-Teresa Wabińska – przewodnicząca oraz Adrian Czech, Rafał Jastrzębski, Anna Michalska – członkowie. Przedmiotem działania tej komisji będzie opiniowanie wniosków i projektów uchwał oraz podejmowanie inicjatyw i wniosków w zakresie: budżetu i gospodarki finansowej gminy oraz innych podległych gminie jednostek, rozwoju gospodarczego, gospodarki komunalnej, infrastruktury technicznej i przemysłowej, zagospodarowania przestrzennego i gospodarki terenami oraz handlu, usług i drobnej wytwórczości oraz innych inicjatyw w tym zakresie.

W skład Komisji Spraw Społecznych weszli: Krzysztof Kasianczuk – przewodniczący oraz Piotr Bolkowski, Eugeniusz Skorupka oraz Monika Wiśniewska – członkowie. Przedmiotem działania Komisji Spraw Społecznych będzie opiniowanie oraz podejmowanie inicjatyw i wniosków w zakresie: bieżącej realizacji polityki mieszkaniowej Gminy Brzeg Dolny, realizacji wieloletniego programu mieszkaniowym zasobem gminy i zasad wynajmowania składników mieszkaniowego zasobu gminy, ochrony zdrowotnej i inicjatyw pro zdrowotnych, organizacji służby zdrowia na terenie gminy, realizacji zadań gminy w zakresie pomocy społecznej oraz zasad współpracy z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność w zakresie zaspokajania potrzeb społecznych mieszkańców gminy.  

Podczas posiedzeń Komisji Porządku i Bezpieczeństwa obradować będą: Eugeniusz Skorupka – przewodniczący oraz Adrian Czech, Maria Czykiel, Krzysztof Kasianczuk, Marcin Tokarz, Maria-Teresa Wabinska – członkowie. 
Przedmiotem działania Komisji będzie opiniowanie wniosków i projektów uchwał oraz podejmowanie inicjatyw i wniosków w zakresie: gminnych dróg, ulic, mostów, placów, w tym ich nazewnictwa, organizacji ruchu drogowego oraz oświetlenia, transportu zbiorowego, porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej, ładu przestrzennego, planu zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta, utrzymania czystości, porządku i estetyki, utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych oraz zieleni komunalnej.

W Komisji Ochrony Środowiska zasiądą: Martyna Owczarz – przewodnicząca oraz Rafał Jastrzębski, Marcin Tokarz, Monika Wiśniewska – członkowie.
Przedmiotem działania Komisji będzie opiniowanie wniosków i projektów uchwał oraz podejmowanie inicjatyw i wniosków w zakresie: kształtowania właściwego stosunku do środowiska, działań dotyczących ochrony środowiska, opracowania i realizacji programów oraz planów zmierzających do poprawy stanu środowiska, spraw wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, racjonalnej gospodarki wodnej oraz opiniowania wykorzystania środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

W Komisji Oświaty o edukacji decydować będą: Maria Czykiel – przewodnicząca oraz Piotr Bolkowski, Anna Michalska, Ewa Rycerz, Krzysztof Strzałkowski, Maria-Teresa Wabinska – członkowie. Przedmiotem działania Komisji Oświaty będzie opiniowanie oraz podejmowanie inicjatyw i wniosków w zakresie: oświaty i wychowania w szkołach, przedszkolach i innych placówkach wychowawczych, kultury, w tym bibliotek i innych placówek upowszechniania kultury, kształtu i funkcjonowania sieci szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę, imprez kulturalno – oświatowych i innych inicjatyw i działań w tym zakresie, współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami zajmującymi się sprawami oświaty oraz tworzenie warunków do kontynuowania, rozwijania i inicjowania wydarzeń kulturalnych.

W Komisji Sportu i Rekreacji pracować będą: Piotr Bolkowski – przewodniczący oraz Adrian Czech, Anna Michalska, Ewa Rycerz, Krzysztof Strzałkowski – członkowie. Przedmiotem działania Komisji Sportu i Rekreacji będzie opiniowanie oraz podejmowanie inicjatyw i wniosków w zakresie: zabezpieczenia potrzeb mieszkańców dotyczących sportu, rekreacji i turystyki, imprez i wydarzeń w zakresie, sportu, rekreacji i turystyki, promowanie aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia wśród mieszkańców oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami zajmującymi się sprawami sportu, rekreacji oraz turystyki. 

Sprawami sołectw w Komisji Rozwoju Obszarów Wiejskich zasiądą: Monika Wiśniewska – przewodnicząca oraz Maria Czykiel i Martyna Owczarz – członkowie.
Przedmiotem działania Komisji będzie opiniowanie wniosków i projektów uchwał oraz podejmowanie inicjatyw i wniosków w zakresie: inspirowania i promowania działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, modernizacji infrastruktury technicznej wsi, programów i strategii rozwoju wsi oraz współpracy z sołectwami oraz instytucjami i organizacjami społecznymi, które realizują zadania na rzecz obszarów wiejskich.

W kolejnej części obrad radni rozpatrzyli projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia burmistrza. Dziesięcioma głosami za, przy jednym wstrzymującym się i trzema głosami przeciw ustalono wynagrodzenie Burmistrza Brzegu Dolnego Ireneusza Fury na najniższym możliwym poziomie, zamrażając je na najbliższy rok. Radni uzasadnili swoją decyzję tym, że najbliższe dwanaście miesięcy będzie okazją dla burmistrza by udowodnił swoje zaangażowanie, nabrał doświadczenia na pełnionym stanowisku oraz spełnił część obietnic wyborczych. Po tym czasie burmistrz będzie mógł ubiegać się o podwyższenie pensji. 
Radni poruszyli także temat zasadności ankiet pracowniczych w urzędzie oraz rozwiązania stosunku pracy z dwoma urzędnikami.
Na zakończenie Burmistrz Ireneusz Fura podziękował obecnym radnym za pracę na rzecz samorządu, składając życzenia z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego.

Katarzyna Mrozek

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.