Logo Gminy Brzeg Dolny

Bezpłatne szczepienia przeciwko pneumokokom

Gmina Brzeg Dolny w 2023 roku będzie realizować czwartą już edycję programu zdrowotnego pn. „Gminny program polityki zdrowotnej w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom dla osób powyżej 50. roku życia w gminie Brzeg Dolny”.

W ramach programu przewidziano wykonanie badania lekarskiego oraz szczepienia przeciwko pneumokokom przez lekarza i pielęgniarkę. Szczepienia skierowane są do osób na stałe zameldowanych w gminie Brzeg Dolny.

Kryteria i sposób kwalifikacji uczestników

Do programu kwalifikowane będą osoby w wieku 50+ spełniające poniższe kryteria:

  • nie były szczepione szczepionką przeciwko pneumokokom,
  • są zameldowane na pobyt stały na terenie gminy Brzeg Dolny lub zamieszkałe z zamiarem stałego pobytu (potwierdzenie przez Burmistrza),
  •  osoby, u których występują dodatkowe czynniki ryzyka – cukrzyca, POCHP, choroby krążeniowo-naczyniowe (wymagane potwierdzenia stanu zdrowia – zaświadczenie 
    od lekarza prowadzącego, karta informacyjna leczenia szpitalnego),
  • stan zdrowia pozwalający na szczepienie,
  • wyrażenie zgody na szczepienie,
  • osoby wcześniej zaszczepione są wyłączone z programu.

Szczepionką przeciwko pneumokokom szczepi się raz w życiu. Osoby zainteresowane proszone są o rejestrowanie się pod numerem telefonu 577 559 994 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30. 

Przy rejestracji należy podać imię, nazwisko, adres zameldowania, datę urodzenia, telefon kontaktowy. Rejestracja do programu potrwa do dnia 31 marca 2023 roku (piątek). Program szczepień profilaktycznych jest w całości realizowany z budżetu Gminy Brzeg Dolny.

Dokładne terminy szczepienia po wyborze realizatora szczepień zostaną podane w odrębnym komunikacie w dwutygodniku „Panorama Brzegu Dolnego”, na stronie www.brzegdolny.pl oraz na profilu Facebook Brzegu Dolnego.

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności