Logo Gminy Brzeg Dolny

Bezpłatne szczepienia przeciwko pneumokokom w Gminie Brzeg Dolny w 2024 roku

Gmina Brzeg Dolny w 2024 roku będzie realizować piątą edycję programu zdrowotnego pn. „Gminny program polityki zdrowotnej w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom dla osób powyżej 50. Roku życia w gminie Brzeg Dolny.

W ramach programu przewidziano wykonanie badania lekarskiego oraz szczepienie przeciwko pneumokokom przez lekarza i pielęgniarkę. Szczepienia skierowane są do osób na stałe zameldowanych w gminie Brzeg Dolny.

Kryteria i sposób kwalifikacji uczestników

Do programu kwalifikowane będą osoby w wieku 50+, spełniające poniższe kryteria:
-   nie były szczepione szczepionką przeciwko pneumokokom,
-   zameldowane na pobyt stały na terenie gminy Brzeg Dolny lub zamieszkałe z zamiarem stałego pobytu (potwierdzenie przez Burmistrza),
-   osoby, u których występują dodatkowe czynniki ryzyka jak: cukrzyca, POCHP, choroby krążeniowo-naczyniowe (wymagane potwierdzenia stanu zdrowia – zaświadczenie 
od lekarza prowadzącego, karta informacyjna leczenia szpitalnego),
-   stan zdrowia pozwalający na szczepienie,
-   wyrażenie zgody na szczepienie,
-   osoby wcześniej zaszczepione są wyłączone z programu.

Szczepionką przeciwko pneumokokom szczepi się raz w życiu. Osoby zainteresowane proszone są o rejestrowanie się pod numerem telefonu 577 559 994, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.

Przy rejestracji należy podać imię, nazwisko, adres zameldowania, datę urodzenia, telefon kontaktowy. 
Rejestracja do programu potrwa do 14 czerwca 2024 roku (piątek).
Program szczepień profilaktycznych jest w całości realizowany z budżetu Gminy Brzeg Dolny.

Dokładne terminy szczepienia zostaną podane w odrębnym komunikacie w dwutygodniku 
„Panorama Brzegu Dolnego” na stronie www.brzegdolny.pl, Facebook Brzeg Dolny po wyborze realizatora szczepień.

 

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności