Logo Gminy Brzeg Dolny

Żłobek Miejski

Rusza rekrutacja do Filii Nr 1 Żłobka Miejskiego Nr 1. Szczegółowych informacji dot. rekrutacji udziela Dyrektor Filii Nr 1 Żłobka Miejskiego Nr 1 – Renata Wójcikowska, tel. 71 3195660.

Prosimy zapoznać się dokumentami rekrutacyjnymi:

  1. Zarządzenie Nr 2/2022 Dyrektora Żłobka Miejskiego nr 1 w Brzegu Dolnym z dnia 19 kwietnia 2022 r.
  2.  Karta zgłoszenia dziecka do Żłobka Miejskiego Nr 1 w Brzegu Dolnym
  3.  Karta zgłoszenia dziecka do Filii Nr 1 Żłobka Miejskiego Nr 1 w Brzegu Dolnym
  4. Potwierdzenie woli (żłobek)
  5.  Potwierdzenie woli (filia żłobka)