Logo Gminy Brzeg Dolny

Termomodernizacja budynku pływalni AQUASPORT w Brzegu Dolnym

Nazwa inwestycji : Termomodernizacja budynku pływalni AQUASPORT w Brzegu Dolnym

Nr wniosku o dofinansowanie: 01/2021/43/PolskiLad

Program: Projekt dofinansowany ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Cel: Celem zadania jest obniżenia zużycia energii finalnej a tym samym ograniczenie emisji CO2.

Krótki opis projektu: Przedmiotem projektu jest głęboka termomodernizacja pływalni Aquasport w Brzegu Dolnym będącej własnością gminy Brzeg Dolny, zarządzaną przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Brzeg Dolnym.

Kompleksowa termomodernizacja pływalni ma na celu dostosowanie obiektu do obowiązujących przepisów dotyczących izolacji cieplnej, niezbędnej do prawidłowego użytkowania budynku a przede wszystkim do obniżenia zużycia energii finalnej oraz ograniczenia emisji CO2, co jest zgodne z priorytetową polityką państwa.

Planowany okres realizacji inwestycji: IV kwartał 2022 r. – I kwartał 2024 r.

Przewidywana wartość inwestycji:  9 039 000,00 zł

Kwota uzyskanego dofinansowania: 5 000 000,00 zł

 

Informacja o środkach z Rządowego Funduszu Polski Ład