Logo Gminy Brzeg Dolny
Powróć do: Szczepienia

Szczepienia "Pneumokoki 50 plus" - 2022

W 2022 r. Gmina Brzeg Dolny realizuje trzecią edycję programu zdrowotnego pn. "Gminny program polityki zdrowotnej w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom dla osób powyżej 50 r.ż. w gminie Brzeg Dolny".

W ramach programu przewidziano wykonanie badania lekarskiego oraz szczepienie przeciwko pneumokokom przez lekarza i pielęgniarkę. Szczepienia skierowane są do osób na stałe zameldowanych w gminie Brzeg Dolny.

Program szczepień profilaktycznych jest w całości realizowany z budżetu Gminy Brzeg Dolny.

Kryteria i sposób kwalifikacji uczestników

Do Programu kwalifikowane będą osoby w wieku 50+ zameldowane na terenie gminy Brzeg Dolny spełniające poniższe kryteria:

  • nie były szczepione szczepionką przeciwko pneumokokom,
  • są zameldowane na pobyt stały na terenie gminy Brzeg Dolny lub zamieszkałe z zamiarem stałego pobytu (potwierdzenie przez Burmistrza),
  • osoby, u których występują dodatkowe czynniki ryzyka jak: cukrzyca, POCHP, choroby krążeniowo-naczyniowe (wymagane potwierdzenia stanu zdrowia – zaświadczenie od lekarza prowadzącego, karta informacyjna leczenia szpitalnego),
  • stan zdrowia pozwalający na szczepienie,
  • wyrażenie zgody na szczepienie,
  • osoby wcześniej zaszczepione są wyłączone z programu.

Szczepionką przeciwko pneumokokom szczepi się raz w życiu!

Osoby zainteresowane proszone są o rejestrowanie się tylko i wyłącznie telefonicznie w Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej w Brzegu Dolnym, Aleje Jerozolimskie 28, tel. 71 380 53 96, od poniedziałku do piątku w godzinach od 14.00 do 17.00.

Przy rejestracji należy podać imię, nazwisko, adres zameldowania, datę urodzenia, telefon kontaktowy. Rejestracja do programu potrwa do dnia 17 czerwca 2022 r. (piątek). Szczepienie zostanie przeprowadzone w Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej w Brzegu Dolnym, Aleje Jerozolimskie 28. Dokładne terminy szczepienia zostaną podane po zakończeniu rejestracji, w odrębnym komunikacie. Przewidywany termin szczepień to miesiąc wrzesień 2022 roku.

Informacja o terminie szczepienia zostanie w miesiącu sierpniu opublikowana w dwutygodniku „Panorama Brzegi Dolnego” oraz wywieszona na drzwiach wejściowych przychodni Rejonowo-Specjalistycznej w Brzegu Dolnym (Aleje Jerozolimskie 28). Harmonogram szczepień zostanie ustalony w kolejności alfabetycznej wg. nazwisk.

 

Statystyki zachorowań na chorobę pneumokokową

 

W czasie pandemii COVID-19, bardziej niż kiedykolwiek, ważna jest ochrona przed chorobami układu oddechowego, takimi jak np. pneumokokowe zapalenie płuc, którym można zapobiec poprzez szczepienia.

Ze względu na częste występowanie pneumokokowego zapalenia płuc u osób starszych niezmiernie ważna jest ich profilaktyka. Wskazane jest zatem, by wszystkie osoby po 65. roku życia wykonały szczepienie przeciw pneumokokom. O szczepieniu można i należy pomyśleć jednak wcześniej, już po 50. roku życia, kiedy to wrasta szansa na wystąpienie co najmniej jednego czynnika ryzyka zachorowania na pneumokokowe zapalenie płuc. Szczepionkę można podać tego samego dnia, w którym pacjent jest szczepiony przeciw grypie.

Należy podkreślić, że szczególnie teraz, w czasie pandemii COVID-19, konieczne jest wykonywanie szczepień, które skutecznie zapobiegają chorobom zakaźnym znanym od dawna, a których nie można bagatelizować, bo mogą one wikłać przebieg zakażenia wywołanego nowym koronawirusem SARS-CoV-2. Szczepienia przeciw pneumokokom i przeciw grypie są obecnie uznawane zarówno przez ekspertów WHO, jak i polskich za priorytetowe do wykonania w czasie pandemii COVID-19 u osób dorosłych, zwłaszcza z grup ryzyka.

 

Ulotka informacyjne o chorobie pneumokokowej