Logo Gminy Brzeg Dolny

Nadodrzański plac zabaw w Brzegu Dolnym

Tytuł projektu: Nadodrzański plac zabaw w Brzegu Dolnym

Nr umowy: DR-T/66/2023

Program: Dolnośląski Fundusz Odrzański 2023

Źródło finansowania: Dofinansowanie ze środków budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego

Cel projektu: upowszechnienie turystyki i promocja walorów turystycznych regionu Dolnego Śląska poprzez modernizację starego placu zabaw wraz z nadaniem mu funkcji edukacyjnej.

Wartość projektu: 100 771,50 zł (dofinansowanie w formie dotacji celowej w wysokości 74,04% wydatków kwalifikowanych, 25,96% - wkład własny finansowy ze środków Gminy Brzeg Dolny).

Krótki opis projektu: Przedmiotem wniosku jest modernizacja placu zabaw, który znajduje się na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego, w którego skład wchodzi zabytkowy pałac wraz z oficyną i zabudowaniami towarzyszącymi oraz przyległy do nich park zespół pałacowo–parkowy.

Szczegółowy zakres działań:
a/ demontaż starych, drewnianych urządzeń, które pod wpływem dużej wilgoci i zacienienia uległy degradacji,
b/ oczyszczenie i przygotowanie bezpiecznej nawierzchni,
c/ wyposażenie placu w nowoczesne, estetyczne i atrakcyjne dla dzieci urządzenia, służące nie tylko zabawie ale również poprawie kondycji fizycznej u dzieci,
d/ wydarzenie plenerowe z animacjami i konkursami ekologicznymi dla dzieci.

Okres realizacji zadania: od II kwartału 2023 r. do IV kwartału 2023 r.