Logo Gminy Brzeg Dolny
Powróć do: Szczepienia

Bezpłatne szczepienia przeciw grypie - 2023

Urząd Miejski w Brzegu Dolnym zaprasza mieszkańców w przedziale wiekowym od ukończonych 60 lat do 74 lat, którzy są emerytami lub rencistami, do skorzystania z bezpłatnych szczepień ochronnych przeciw grypie sezonowej.

Osoby, które ukończyły 75 lat nie mogą skorzystać z bezpłatnych szczepień realizowanych przez Gminę Brzeg Dolny.

Dla osób, które ukończyły 75 rok życia szczepionka Vaxigrip Tetra jest bezpłatna, zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Zdrowia w sprawie leków refundowanych.

W ramach programu przewidziano wykonanie badania lekarskiego oraz szczepienie przeciw grypie przez lekarza lub pielęgniarkę. Szczepienia skierowano są do osób na stałe zameldowanych w gminie Brzeg Dolny.

Osoby zainteresowane proszone są o rejestrowanie się pod numerem telefonu 577 559 994, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30. Przy rejestracji należy podać imię, nazwisko, adres zameldowania, wiek i telefon kontaktowy. Rejestracja do programu potrwa do dnia 31.05.2023 r. (środa). 

Miejsce i termin szczepień zostanie podany w odrębnym komunikacie, po wyborze realizatora szczepień. Na szczepienie należy zgłosić się z dowodem osobistym lub legitymacją emeryta lub rencisty.

Program szczepień profilaktycznych jest w całości realizowany z budżetu Gminy Brzeg Dolny.

Kto może skorzystać z programu bezpłatnych szczepień?

Emeryt lub rencista, który znajduje się w przedziale wiekowym od ukończonych 60 lat do 74 lat i jest na stałe zameldowany na terenie gminy Brzeg Dolny. Dla osób, które ukończyły 75 rok życia szczepionka Vaxigrip Tetra jest bezpłatna, zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Zdrowia w sprawie leków refundowanych. 

Osoby, które maja ukończone 75 lat, muszą zadbać w swoich przychodniach o wypisanie recepty na szczepionkę Vaxigrip Tetra, postarać się o otrzymanie szczepionki w aptece oraz dokonać szczepienia w swojej przychodni w której są zadeklarowane.

Do kiedy i jak można się zapisać do programu bezpłatnych szczepień?

Na szczepienie należy się zarejestrować pod numerem telefonu 577 559 994, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30. Podczas rejestracji należy podać imię, nazwisko, adres stałego zameldowania, wiek i telefon kontaktowy.

Gdzie będą przeprowadzone szczepienia?

Miejsce i termin szczepień zostanie podany w odrębnym komunikacie, po wyborze realizatora szczepień.

Jakie dokumenty należy okazać podczas szczepienia?

Dowód osobisty oraz legitymację rencisty lub emeryta.

Kiedy zostaną przeprowadzone szczepienia?

Szczepienia odbędą się z chwilą dostępności szczepionki na rynku. Planujemy, aby szczepienia zostały wykonane w miesiącu wrześniu br.

Informacja o terminach szczepień pojawi się na stronie www.brzegdolny.pl, stronie "Brzeg Dolny" na Facebooku oraz w bezpłatnym dwutygodniku samorządowym „Panorama Brzegu Dolnego”.