Logo Gminy Brzeg Dolny

Zmiany lokali wyborczych. W tym roku zagłosujemy w innych miejscach

Tegoroczne wybory samorządowe zbliżają się wielkimi krokami, niosą jednak ze sobą pewne zmiany. W tym roku zmieniły się granice okręgów wyborczych, zmieniły się też miejsca, w których będziemy mogli głosować. Sprawdź, gdzie będziesz mógł oddać swój głos. Wybory są okazją, aby wyrazić swoje zdanie i wpłynąć na przyszłość. Pamiętaj, że wybory to nie tylko prawo, ale i obowiązek obywatelski. Nie przegap swojej szansy. Brzeg Dolny wybiera!

Niezależnie od tego, czy jesteś mieszkańcem gminy i aktualnie przebywasz na jej terenie, czy poza nią – możesz głosować korespondencyjnie. Kto ma do tego prawo?
1) osoby, które najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, lub
2) głosujący posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:
a) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2, i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
b) niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy wymienionej w pkt. 2 lit. a,
c) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy wymienionej w pkt. 2 lit. a,
d) o zaliczeniu do I grupy inwalidów,
e) o zaliczeniu do II grupy inwalidów, a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny, lub
3) wszyscy uprawnieni do głosowania podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych.

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego we Wrocławiu II najpóźniej do dnia 25 marca 2024 r., z wyjątkiem wyborcy podlegającego w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, który zamiar głosowania zgłasza do dnia 2 kwietnia 2024 r.

Ponadto głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat lub posiadają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy, którzy posiadają orzeczenie organu rentowego o:

1) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2, i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia
17 grudnia 1998 r. о emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
2) niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy wymienionej w pkt. 1,
3) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy wymienionej w pkt. 1,
4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów,
5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów, a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Burmistrza Brzegu Dolnego najpóźniej do dnia 29 marca 2024 r. 

Katarzyna Mrozek

 

Głosowanie będzie odbywać się w lokalach wyborczych w dniu 7 kwietnia 2024 r. od godz. 7:00 do godz. 21:00.
Informacje dotyczące nadchodzących wyborów samorządowych

Brzeg Dolny wybiera. Głosuj z nami – wybory samorządowe 7 kwietnia 2024 r.

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności