Logo Gminy Brzeg Dolny

Zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym

Zarządzenie Nr 165
Wojewody Dolnośląskiego

z dnia 6 maja 2024 r.

w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym

Na podstawie art. 385 i art. 386 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) zarządzam:

§ 1. Przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym, w 1-mandatowym okręgu wyborczym nr 2, w którym na wakujący mandat wybierany będzie 1 radny.

§ 2. Datę wyborów, o których mowa w § 1, wyznacza się na niedzielę 14 lipca 2024 r. 

§ 3. Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych określa kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i podaniu do publicznej wiadomości na obszarze Gminy Brzeg Dolny.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

 

Wojewoda Dolnośląski:

Maciej Awiżeń

 

Zarządzenie-Brzeg-Dolny-nr-165 

 

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności