Logo Gminy Brzeg Dolny

Uwaga! Zabarwienie wody fluoresceiną

Gaia Sp. z o.o. informuje: „w związku ze stwierdzeniem dużych niekontrolowanych ubytków/nieszczelności na miejskiej, podziemnej sieci wody grzewczej i trudnościami z ich lokalizacją, w dniach 14-16 lutego 2024 r. planujemy jej zabarwienie fluoresceiną w zalecanym stężeniu 10 g/m³ wody.


W odniesieniu do obowiązujących przepisów prawnych dotyczących obrotu i stosowania substancji chemicznych i ich mieszanin, barwnik ten nie został sklasyfikowany jako niebezpieczny dla człowieka i środowiska. Barwnik nie podlega ograniczeniom w stosowaniu i przewidziany jest również do detekcji wycieków w dużych systemach grzewczych.


Ewentualne wycieki wody o zabarwieniu seledynowym mogą pojawić się w kanalizacji miejskiej, sieci wody burzowej i otwartych rowach. W razie zauważenia takiego zjawiska prosimy o bezzwłoczne powiadomienie o tym fakcie nasze służby techniczne, kontakt: 667 650 605, 667 650 145 ”.

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności