Logo Gminy Brzeg Dolny

Urzędy statystyczne badają kondycję gospodarstw domowych

Urząd Statystyczny we Wrocławiu zachęca do wzięcia udziału w badaniach poświęconych kondycji gospodarstw domowych (KGD), realizowanych przez GUS i urzędy statystyczne. 

Przedmiotem badania są opinie osób na temat sytuacji gospodarczej w kraju oraz sytuacji finansowej gospodarstw domowych, zdolności osób do oszczędzania oraz zamierzeń odnośnie zakupu dóbr trwałego użytku. Celem tego badania są wyniki dotyczące oceny sytuacji na rynku i nastrojów społecznych, oczekiwań konsumenckich, analizowanie trendów oraz do tworzenia krótkookresowych prognoz gospodarczych. Na podstawie tego badania oblicza się wskaźnik ufności konsumentów, który jest jednym ze wskaźników opisujących koniunkturę gospodarczą.

Na terenie całego kraju Główny Urząd Statystyczny przeprowadza badanie kondycji gospodarstw domowych w cyklu miesięcznym. Wylosowane gospodarstwo odpowiada na pytania dwa razy w odstępie trzech miesięcy. 

Badanie realizowane jest poprzez wywiad telefoniczny lub wywiad bezpośredni przez ankieterów statystycznych. W badaniach prowadzonych przez GUS i urzędy statystyczne, zebrane dane jednostkowe są poufne, podlegają szczególnej ochronie i obowiązuje tu bezwzględnie przestrzegana zasada zachowania tajemnicy statystycznej wynikająca z art. 10 Ustawy o statystyce publicznej.

Inf.

Pliki do pobrania:

Badanie kondycji gospodasrstw domowych (ulotka)
Format: pdf, 766.72 kB
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności