Logo Gminy Brzeg Dolny

Szkolenie „Bezpieczna Ja Teen”

W ramach projektu „Mocni Wiedzą! Stop przemocy – wzmocnienie systemu przeciwdziałania
i rozwiązywania problemu przemocy w rodzinie w gminie Brzeg Dolny” Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zorganizował szkolenie „Bezpieczna Ja Teen”.

Szkolenie odbyło się 30 października. Skierowane było do nastolatek i młodych kobiet – uczennic szkół ponadpodstawowych z terenu gminy Brzeg Dolny: Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół Zawodowych, Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych.

Szkolenie „Bezpieczna Ja Teen” miało na celu rozwinięcie umiejętności z zakresu bezpieczeństwa osobistego i samoobrony. Polegało na edukacji w dziedzinie unikania przemocy fizycznej, psychicznej, seksualnej i społecznej. 

Uczestniczki szkolenia zdobyły wiedzę na temat skutecznych technik samoobrony oraz prawnych aspektów przemocy. 

Szkolenie poprowadziła Dominika Cwynar – terapeutka, mentor, coach i szkoleniowiec. W trakcie czterech godzin szkoląca przedstawiła i omówiła sytuacje mogące być zagrożeniem dla nastolatek i młodych kobiet wraz z praktycznymi wskazówkami na temat bezpieczeństwa osobistego oraz pokazała konkretne sposoby ochrony z zakresu samoobrony.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu Dolnym składa serdeczne podziękowania pracownikom Dolnobrzeskiego Ośrodka Kultury za pomoc i wsparcie w organizacji szkolenia oraz Panu Markowi Chrabąszczowi za wypożyczenie sprzętu nagłaśniającego. 

W 2023 r. Gmina Brzeg Dolny przystąpiła do Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”, przedkładając przygotowany projekt „Mocni Wiedzą! Stop przemocy – wzmocnienie systemu przeciwdziałania i rozwiązywania problemu przemocy w rodzinie w gminie Brzeg Dolny”, który uzyskał akceptację Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej i otrzymał dofinansowanie w kwocie 67.800,00 zł. Realizatorem projektu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu Dolnym.

Inf.

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności