Logo Gminy Brzeg Dolny

Ranking „Gmina Dobra do Życia” ogłoszony po raz trzeci. Brzeg Dolny wysoko

Serwis Samorządowy PAP w czwartek, 16 listopada opublikował wyniki rankingu „Gmina
dobra do życia”, badającego jakość życia w polskich gminach. Brzeg Dolny został w nim sklasyfikowana na 150. pozycji spośród 2477 gmin w Polsce.

Ranking został opracowany na podstawie 63 wskaźników pokazujących jakość życia we wszystkich gminach w Polsce. Zbadano m.in. dostępność zieleni, walory estetyczne krajobrazu oraz zanieczyszczenie środowiska. Autorzy raportu przyjrzeli się również budżetom gmin, w tym wydatkom inwestycyjnym oraz jakości dróg, sieci wodociągów i kanalizacji. W określaniu jakości życia wzięto pod uwagę poziom edukacji, liczbę żłobków i przedszkoli, a nawet zasoby bibliotek. Wszystkie wskaźniki po przeliczeniu dały Wskaźnik Jakości Życia, a jego wartość stała się podstawą lokaty w rankingu – im wyższa, tym wyższe miejsce.

Nagrody za najwyższą jakość życia wręczone zostały w kategoriach:
– miasta na prawach powiatu, 
– strefy podmiejskie miast na prawach powiatu,
– gminy z siedzibą powiatu ziemskiego,
– gminy miejskie i miejsko-wiejskie z miastem powyżej 5 tys. mieszkańców,
– gminy wiejskie i miejsko-wiejskie z miastem poniżej 5 tys. mieszkańców.

Jeszcze bardziej cieszy fakt, że gmina Brzeg Dolny znalazła się wśród 50 najlepszych gmin w kategorii gminy miejskie i miejsko-wiejskie z miastem powyżej 5 tys. mieszkańców. Brzeg Dolny zajął w tej kategorii bardzo wysokie 8. miejsce ze Wskaźnikiem Jakości Życia 57,89 (dla porównania najwyższy w tej kategorii otrzymał Gogolin, woj. opolskie – 60,61).

Ranking został opracowany według autorskiej koncepcji prof. dr. hab. Przemysława Śleszyńskiego z Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk (PAN).

Twórcy zestawienia badali czynniki dotyczące środowiska naturalnego, rozwoju demograficznego, rozwoju społeczno-ekonomicznego, rynku pracy, warunków mieszkaniowych i energii, infrastruktury osadniczej i ładu przestrzennego, zdrowia i bezpieczeństwa, dostępności i jakości usług, kultury i rekreacji.

Ranking Gmina Dobra do Życia 2023 – TOP 50 jest dostępny na stronie Serwisu Samorządowego PAP https://samorzad.pap.pl/kategoria/aktualnosci/ktora-gmina-jest-najlepsza-do-zycia-serwis-samorzadowy-pap-po-raz-trzeci

Brzeg Dolny i sąsiednie gminy w TOP 50 Rankingu „Gmina dobra do życia”

Miejsce 150 - Brzeg Dolny 
8. pozycja w kategorii gminy miejskie i miejsko-wiejskie z miastem powyżej 5 tys. mieszkańców
14 miejsce w województwie 

Miejsce 302 - Środa Śląska
30. pozycja w kategorii gminy z siedzibą powiatu ziemskiego
28 miejsce w województwie

Miejsce 414 - Wołów
50. pozycja w kategorii gminy z siedzibą powiatu ziemskiego
38 miejsce w województwie

Katarzyna Mrozek

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności