Logo Gminy Brzeg Dolny

IX kadencja Rady Miejskiej Brzegu Dolnego 2024-2029 rozpoczęta

7 maja o godzinie 15:00 rozpoczęła się nowa, IX kadencja Rady Miejskiej Brzegu Dolnego 2024-2029. Podczas inauguracyjnej sesji nowo wybrany burmistrz Ireneusz Fura oraz nowo wybrani radni otrzymali zaświadczenia o wyborze oraz złożyli ślubowanie. Wybrany został także przewodniczący nowej rady, którym został Mirosław Dawidowicz.

Ślubowanie nowego burmistrza i rady miejskiej to ważne wydarzenie w życiu lokalnej społeczności. To moment, w którym wybrani przez mieszkańców przedstawiciele zobowiązują się do pełnienia obowiązków w służbie mieszkańcom. Burmistrz od zawsze ma kluczową rolę w zarządzaniu gminą i dbaniu o wspólne dobro. Jego działania bezpośrednio wpływają na jakość życia mieszkańców, rozwój miasta i sołectw, rozbudowę infrastruktury czy kulturę. To nie jest tylko stanowisko, a powołanie i obowiązek. Dlatego chwilę przed godziną 15:00 pod Salą Sesyjną zgromadziła się spora grupa mieszkańców chcących wspierać nowego burmistrza i radnych swoją obecnością. Wyczuwalna była podniosła atmosfera.
Sesję otworzył i poprowadził radny senior Eugeniusz Skorupka, który odczytał tekst ślubowania. Nowy burmistrz Ireneusz Fura dumnie stojąc przed zgromadzonymi mieszkańcami, złożył ślubowanie, dodając zdanie „Tak mi dopomóż Bóg”. 
Następnie podziękował bliskim i przyjaciołom za wsparcie. Zaznaczył też, że został wybrany w demokratycznych wyborach i chce być burmistrzem wszystkich mieszkańców. Chce działać dla ich dobra i dobra gminy.
Tego dnia także radni złożyli ślubowanie. Radny senior odczytał tekst roty: „Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców”. Radni ślubowali, niektórzy dodając zdanie „Tak mi dopomóż Bóg”.
Na zakończenie spotkania w tajnym głosowaniu, przeprowadzonym przez powołaną komisję w składzie Maria Czykiel – przewodnicząca, Maria-Teresa Wabińska – członek oraz Anna Michalska – członek, wybrano przewodniczącego. Radni jednogłośnie wybrali na to stanowisko wieloletniego radnego Mirosława Dawidowicza. 

Radni, reprezentujący różne ugrupowania polityczne, zgodnie wyrazili swoją gotowość do pracy i zobowiązanie. Od teraz wspólnie z burmistrzem Ireneuszem Furą stanowią zespół, który będzie podejmował ważne decyzje dotyczące rozwoju gminy.

Katarzyna Mrozek

Galeria zdjęć

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności