Logo Gminy Brzeg Dolny

Darmowa pomoc prawna w powiecie wołowskim. Gdzie w 2024 roku będzie można z niej korzystać?

Szukasz pomocy lub wsparcia prawnego w trudnej sprawie? Nie radzisz sobie ze sprawami urzędowymi?

Zapraszamy do korzystania z punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i nieodpłatnej mediacji na terenie powiatu wołowskiego. Znajdziesz tam profesjonalną i darmową pomoc radców prawnych, adwokatów, mediatorów oraz osób zajmujących się poradnictwem obywatelskim. Pomoc może otrzymać każda osoba, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, po złożeniu stosownego oświadczenia (dostępnego w punkcie).

W 2024 roku (podobnie jak w latach poprzednich) na terenie powiatu wołowskiego działają dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej. Z nieodpłatnych porad mogą korzystać wszyscy mieszkańcy powiatu, w tym również obcokrajowcy. Nie obowiązuje rejonizacja.

Zapisy na wizyty odbywają się telefonicznie pod numerem tel. 71 380 59 01 w godz. 7:45-15:45 oraz za pośrednictwem wiadomości e-mail: starostwo@powiatwolowski.pl

Na terenie gminy Brzeg Dolny z nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji można skorzystać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu Dolnym, Rynek 18.

Punkt działa w następujących dniach:

 • poniedziałki w godz. 13:00-17:00,
 • czwartki w godz. 11:00-15:00,
 • piątki w godz. 11:00-15:00.

Co obejmuje nieodpłatna pomoc prawna?

 • informacje o stanie prawnym lub obowiązkach i uprawnieniach,
 • wskazanie sposobów rozwiązania problemu prawnego,
 • sporządzenie projektu pisma (z wyłączeniem spraw w toczących się już postępowaniach), w tym o zwolnienie z kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika,
 • poinformowanie o kosztach i ryzyku finansowym skierowania sprawy do sądu,
 • nieodpłatną mediację.

Co obejmuje nieodpłatne poradnictwo obywatelskie?

 • rozpoznanie problemu i udzielenie porady dostosowanej do indywidualnej sytuacji, zwłaszcza w sprawach zadłużenia, mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego,
 • poinformowanie o przysługujących uprawnieniach lub ciążących obowiązkach,
 • wsparcie w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, np. poprzez sporządzenie planu wyjścia z trudnej sytuacji oraz udzielenie pomocy w jego realizacji,
 • skierowanie do odpowiednich instytucji lub placówek nieodpłatnej pomocy,
 • nieodpłatną mediację.

Bezpłatna pomoc prawna jest zadaniem z zakresu administracji rządowej, realizowanym na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieopłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej. Program jest finansowany z budżetu państwa. 

Lista punktów nieodpłatnej pomocy prawnej pomocy prawnej w powiecie wołowskim:

1. Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Wołowie, pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów

 • poniedziałek od godz. 12:00 do godz. 16:00
 • wtorek od godz. 12:00 do godz. 16:00
 • środa od godz. 9:00 do godz. 13:00
 • czwartek od godz. 12:00 do godz. 16:00
 • piątek od godz. 9:00 do godz. 13:00 

2. Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego o charakterze mobilnym (funkcjonujący w dwóch lokalizacjach) 

GOPS w Brzegu Dolnym, Rynek 18, 56-120 Brzeg Dolny

 • poniedziałek od godz.13:00 do 17:00
 • czwartek od godz. 11:00 do 15:00
 • piątek od godz. 11:00 do godz. 15:00

Dyżur nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się w drugi i czwarty poniedziałek każdego miesiąca.

PCE i PPP w Wołowie, ul. Kościuszki 27, 56-100 Wołów

 • wtorek od 8:00 do 12:00
 • środa od 15:00 do 19:00

Dyżur nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się w pierwszy i trzeci wtorek każdego miesiąca.

W każdym z punktów świadczona nieodpłatna mediacja.

Inf.

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności