Logo Gminy Brzeg Dolny

Rekrutacja do szkół i przedszkoli

19 lutego 2024 r. rusza elektroniczna rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych  i przedszkoli na rok szkolny 2024/2025. 

Linki do stron dla kandydatów do szkół i przedszkoli (zostaną uruchomione po rozpoczęciu rekrutacji):

Szczegółowe informacje, dotyczące procesu rekrutacji, udzielane są w sekretariatach placówek oświatowych.

Rodzice/prawni opiekunowie, którzy korzystają z komputera i Internetu, proszeni są o wypełnienie w systemie informatycznym wniosku o przyjęcie dziecka, wydrukowanie wypełnionego wniosku i po podpisaniu złożenie go w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru. Osoby, które nie korzystają z komputera i Internetu, mają możliwość wypełnienia i wydrukowania wniosku o przyjęcie dziecka w każdej placówce oświatowej, do której prowadzony jest nabór elektroniczny. Pracownicy szkół/przedszkoli pomogą w prawidłowym wypełnieniu wniosku.

Rekrutacja do przedszkoli 

W rekrutacji na rok szkolny 2024/2025 uczestniczą dzieci zamieszkujące na terenie gminy Brzeg Dolny, które w roku szkolnym 2023/2024 nie uczęszczały do publicznych przedszkoli lub chcą zmienić placówkę. Kandydaci zamieszkali poza terenem gminy Brzeg Dolny mogą być przyjęci do przedszkola po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli gmina nadal dysponuje wolnymi miejscami.

Rodzicie lub opiekunowie dzieci, które uczęszczają w roku szkolnym 2023/2024 do gminnych placówek oświatowych i kontynuują pobyt, wypełniają wniosek o kontynuację 
do 9 lutego 2024 r. i składają w swoim przedszkolu.

Przydział dzieci do konkretnych oddziałów przedszkolnych nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. Organizacja grup przedszkolnych (jednorodnych wiekowo lub mieszanych) uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną i przyjętych w rekrutacji do przedszkola.

Uwaga dla rodziców dzieci 6-letnich!

Dzieci 6-letnie (rok urodzenia 2018) w roku szkolnym 2024/2025 są objęte obowiązkiem odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego. Obowiązek ten rozpoczyna się 1 września 2024 r. z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.

Dzieci w wieku 3, 4 oraz 5 lat mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego. Do przedszkoli mogą uczęszczać dzieci, które ukończyły 2 i pół roku, ale w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

Ważne informacje rekrutacyjne

Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca w przedszkolu i szkole prowadzi się na wniosek rodziców/prawnych opiekunów dziecka.

Rodzice/prawni opiekunowie mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do maksymalnie trzech wybranych przedszkoli/szkół w placówkach, które prowadzą rekrutację dzieci z określonego rocznika.

Rodzice/prawni opiekunowie układają listę wybranych placówek według swoich preferencji w porządku od najbardziej do najmniej preferowanej. Przedszkole/szkoła umieszczona na liście preferencji na pierwszej pozycji nazywana jest przedszkolem/szkołą pierwszego wyboru.

Do wniosku rodzice/prawni opiekunowie dołączają dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów. Wniosek rozpatruje komisja rekrutacyjna w każdym przedszkolu/szkole powołana przez dyrektora placówki.

Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego, w formie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.

Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne potwierdzenie woli zapisu w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

Uwaga! Ważne daty

19 lutego 2024 – 1 marca 2024 – rekrutacja elektroniczna do szkół i przedszkoli.

5 marca 2024 – 15 marca 2024 – rodzice/opiekunowie dostarczają pisemne potwierdzenie woli zapisu w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

18 marca 2024 – publikacja list przyjętych.

6 maja 2024 – 13 maja 2024 – rekrutacja uzupełniająca, która odbędzie się w przypadku wolnych miejsc w placówkach oświatowych, które prowadzą rekrutację na rok szkolny 2024/2025.

Nasze szkoły i przedszkola – gdzie szukać?

Rekrutacja prowadzona jest do następujących szkół i przedszkoli:

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 – os. Warzyń

– klasy pierwsze – rekrutacja do szkół podstawowych

– grupy przedszkolne: 3-latki, 4-latki, 5-latki, 6-latki zerówka – rekrutacja do przedszkoli

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 – Stare Miasto

– klasy pierwsza – rekrutacja do szkół podstawowych

– grupy przedszkolne: 3-latki, 4-latki, 5-latki, 6-latki zerówka – rekrutacja do przedszkoli

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 – os. Fabryczne

– klasy pierwsze – rekrutacja do szkół podstawowych

– 6-latki zerówka – rekrutacja do przedszkoli

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Pogalewie Wielkim – rekrutacja prowadzona będzie poprzez zapisy osobiste w sekretariacie

– klasa pierwsza – rekrutacja do szkół podstawowych

– grupy przedszkolne: 3-5-latki, 6-latki zerówka – rekrutacja do przedszkoli

Przedszkole Samorządowe nr 1

– 3-latki, 4-latki, 5-latki – rekrutacja do przedszkoli

Przedszkole Samorządowe nr 3

– 3-latki, 4-latki, 5-latki – rekrutacja do przedszkoli

Rekrutacja do grup 4-5 latków będzie prowadzona w przypadku posiadania wolnych miejsc.

Małgorzata Bołdyn
Naczelnik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych
Urząd Miejski w Brzegu Dolnym

Pliki do pobrania:

Informacja dla rodziców
Format: odt, 8.6 kB
Harmonogram czynności rekrutacyjnych
Format: pdf, 627.48 kB
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności